Izjava o zasebnosti

V družbi Erling, d.o.o., smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti. Večino informacij na spletnem mestu www.facilitycaresystem.com lahko zbirate in uporabljate, ne da bi vam bilo treba dati o sebi kakršne koli podatke. Dostop do varovanih vsebin in podatkov je omogočen le pooblaščenim osebam družbe Erling, d.o.o., po sistemu varnega prijavljanja.

Ta izjava o zasebnosti velja za spletno mesto www.facilitycaresystem.com, ne pa tudi za druga spletna mesta, izdelke ali storitve v lasti družbe Erling, d.o.o.

Družba Erling, d.o.o., jamči, da bodo podatki, zbrani preko spletnega mesta www.facilitycaresystem.com namenjeni izključno družbi Erling, d.o.o., in se ne bodo zlorabljali.


Ljubljana, 1. januar 2015

©2015 Erling d.o.o. Vse pravice pridržane.