Pravno obvestilo

Pravila uporabe

Uporabniki lahko uporabljajo vsebine in interaktivne storitve na spletnem mestu www.facilitycaresystem.com. Morebitne zlorabe so prepovedane. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode družbi Erling, d.o.o. ali kaki drugi pravni oziroma fizični osebi.

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnem mestu www.facilitycaresystem.com, so last družbe Erling, d.o.o. razen v primeru, če to ni posebej zapisano. Vsebina spletnega mesta je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 – ZASP). Vsebin s spletnega mesta www.facilitycaresystem.com se ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršen koli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja družbe Erling, d.o.o.. Objava vsebin s spletnega mesta www.facilitycaresystem.com na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena.
Družba Erling, d.o.o. ni odgovorna za občasno nedelovanje spletnega mesta zaradi višje sile, niti za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.


Ljubljana, 1. januar 2015

©2015 Erling, d.o.o. Vse pravice pridržane.