Energetski in okoljski monitoring ter analiza

EEM je sodobna, enostavna in zanesljiva rešitev v oblaku, ki omogoča uporabnikom v podjetjih, ustanovah in objektih spremljanje porabe različnih vrst energije, odkrivanje vzrokov za morebitno povečano porabo ter s tem osnovo za zmanjševanje porabe in stroškov. Najpogosteje zbiramo podatke o porabi električne energije, vode, toplote, ...

Hkrati lahko spremljamo parametre bivalnih in zunanjih klimatskih pogojev. Najpogosteje spremljamo količino CO2, temperaturo, vlago, hrup, …

Spremljanje porabe energije in parametrov bivalnih pogojev

Merimo in prikazujemo lahko različne veličine, odvisno od priključenih senzorjev. Podatke lahko spremljamo v različnih časovnih obdobjih. Za vsako merjeno veličino lahko nastavimo mejne vrednosti. Če so presežene, nas sistem obvesti po elektronski pošti ali s SMS sporočilom.

Merjenje in analiza poljubnih veličin

EEM omogoča merjenje vrednosti poljubnih veličin, kot so razni plini, zunanji klimatski pogoji, svetloba , hrup, veter, ... odvisno od senzorjev, ki so na voljo. Pri tem nismo omejeni na opremo določenega proizvajalca. Uporabimo lahko tudi ustrezne obstoječe senzorje.

Kje se uporablja EEM

Povsod tam, kjer želimo v objektih zmanjšati porabo energije in izboljšati kvaliteto bivalnih pogojev v prostorih. Najpogosteje se uporablja v objektih kot so:
 • občine,
 • šole,
 • vrtci,
 • dvorane,
 • telovadnice,
 • knjižnice,
 • galerije in drugi razstavni prostori,
 • zdravstveni domovi,
 • bolnišnice,
 • domovi za ostarele,
 • trgovski centri,
 • poslovni in stanovanjski objekti,
 • industrijski in tehnološki objekti.

Analiza energetske porabe in parametrov bivalnih pogojev

Zbiranje podatkov pridobljenih na podlagi meritev, omogoča njihovo nadaljnjo obdelavo in izdelavo različnih analiz. Te služijo kot osnova pri načrtovanju ustreznih organizacijskih in tehničnih ukrepov za zmanjšanje porabe energije in izboljšanje bivalnih pogojev v prostorih.

Zunanji prikazovalnik

Zunanji prikazovalnik je modul, ki omogoča prikaz različnih grafov, poročil in drugih podatkov na TV zaslonu ali monitorju. Služi kot informativna točka za spremljanje energetske porabe in parametrov bivalnih prostorov. Običajno se nahaja v skupnih prostorih kot so avle in hodniki.

Prednosti v primerjavi z drugimi rešitvami

EEM je spletna rešitev v oblaku, ki omogoča enostaven dostop in upravljanje s pomočjo računalnika, tablice ali pametnega telefona. Prednosti za uporabnike:
 • avtomatski zajem podatkov,
 • uporabnik ni omejen na opremo določenega proizvajalca,
 • hranjenje podatkov na način, ki omogoča nadaljnjo obdelavo,
 • spremljanje podatkov v realnem času,
 • prilagoditev potrebam in zahtevam uporabnika,
 • možnost spremljanje različnih veličin,
 • prikaz podatkov na zunanjem prikazovalniku (TV, monitor, …),
 • dostopnost kjerkoli in kadarkoli,
 • minimalni stroški,
 • brez namestitve programa,
 • varnost pred izgubo podatkov,
 • samodejna posodobitev,
 • večjezični uporabniški vmesnik.